čeština
slovenčina
english
polski
български
  CIRET banner
|  úvod  |  aktuality  |  produkty  |  kontakty  |
 

 

 


 

 

|

 

OZNÁMENIE O ZLÚČENÍ SPOLOČNOSTÍ CIRET, s.r.o. a COLOR EXPERT SK, s.r.o.

 

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že s cieľom zefektívnenia štruktúry dcérskych spoločností patriacich do podnikateľskej skupiny STORCH-CIRET Holding GmbH došlo s účinnosťou od 1. 9. 2011 k zlúčeniu spoločností COLOR EXPERT SK, s.r.o. so sídlom Kazanská 48, 821 06 Bratislava, IČO: 31 406 068,
a Ciret s.r.o. so sídlom Priemyselná 277, 905 01 Senica, IČO: 36 278 751.

V dôsledku vyššie uvedeného spoločnosť COLOR EXPERT SK, s.r.o. zanikne bez likvidácie.

Nástupnickou obchodnou spoločnosťou sa stáva spoločnosť Ciret s.r.o., ktorá bude ďalej podnikať pod novým obchodným menom Ciret SK s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava.

Ku dňu účinnosti zápisu o zlúčení prechádzajú všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti
Color Expert SK, s. r. o. vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, všetky záväzky a pohľadávky, obchodné zmluvy, práva a iné hodnoty na nástupnickú spoločnosť Ciret SK s.r.o.

Záväzky vzniknuté pred zápisom o zlúčení môžete uhrádzať na pôvodné účty, ktoré boli uvedené
na daňových dokladoch alebo na účet nástupnickej spoločnosti uvedený nižšie.

Identifikačné údaje nástupnickej spoločnosti pre účely obchodných vzťahov vrátane korešpondencie a fakturácie sú nasledovné:

Obchodné meno: Ciret SK s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava
Slovenská republika
IČO: 36 278 751
DIČ: 2022121981
IČ DPH: SK2022121981
Bankovné spojenie: 2623810869/1100

Konateľmi spoločnosti Ciret SK s.r.o. sú páni Slavomír Kopas a Čeněk Gintar.

V súvislosti so zlúčením obidvoch spoločností dochádza aj k čiastočným zmenám v rozdelení regiónov medzi našich obchodných zástupcov. V priebehu mesiaca september Vás budú naši obchodní zástupcovia kontaktovať a oboznámia Vás s prípadnými zmenami.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na Vám prideleného nášho obchodného zástupcu alebo priamo na pána Slavomíra Kopasa na tel. č. 034/6540151.

Radi by sme využili túto príležitosť a poďakovali Vám za vašu doterajšiu dôveru a veríme, že nám do budúcna zachováte rovnakú priazeň. Aj naďalej pre Vás budeme spoľahlivým dodávateľom maliarskeho a kartáčnickeho sortimentu. 

S úctou,

Slavomír Kopas  a  Čeněk Gintar
     podpisy


 

ColorExpert
slovensky
ColorExpert
magyarul
KMP
Storch
 

www.ciret.sk | Ciret SK s.r.o., M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava, Slovensko | +421 346 540 150 | ciret@ciret.sk